Naše služby

Domácí ošetřovatelská péče

Domácí péče je zaměřena na udržení a podporu zdraví nebo navrácení zdraví, rozvoj soběstačnosti v sebeobslužných činnostech, zmírnění bolesti u nevyléčitelně nemocných či zajištění klidného stáří.

Poskytovaný komplex služeb:

  • Sledování celkového zdravotního stavu, fyziologických funkcí (TR, TT, dech, glykemie, P+V tekutin, vyprazdňování… atd.)
  • Příprava a podání léků všech forem (dohled)
  • Aplikace injekcí a infuzní terapie
  • Odběry biologického materiálu (krev, moč, INR, glykémie…)
  • Podávání enterální výživy (PEG, SONDA)
  • Lokální ošetření defektů (pooperační a chirurgické rány)
  • Péče o pacienta se stomií (vývodem) a dalšími vstupy (PEG, PMK apod.)
  • Péče o imobilní pacienty
  • Péče o inkontinentní pacienty
  • Léčba bolesti

Kde službu nabízíme

Quo offerre in servitium et nos?