Ceník výkonů nehrazených pojišťovnou

Et officia price list

Praktický lékař

Název výkonu Cena
Kontrolní vyšetření nepojištěnce 182 Kč
Cílené vyšetření nepojištěnce 424 Kč
EKG + popis 182 Kč
Aplikace očkovacích látek mimo povinný očkovací kalendář 182 Kč
Injekce i. v. - infuze 130 Kč
Vyšetření glykémie glukometrem, CRP, INR, OK (na žádost klienta) 121 Kč
Administrativní výkon - potvrzení, razítko 61 Kč
Zpráva o úrazu pro pojišťovnu 242 Kč
Potvrzení přihlášky ke studiu 61 Kč
Výpis z dokumentace 242 Kč
Vyšetření řidiče důchodce 250 Kč
Prohlídka pro potřeby klienta včetně posudku 424 Kč
Vstupní a výstupní prohlídka do zaměstnání 700 Kč
Preventivní prohlídka do zaměstnání 700 Kč

Fyzioterapie

Název výkonu Cena
Manuální techniky, LTV (bez použití přístroje) - cena za hodinu 500 Kč
Fyzioterapeutické řešení dysfunkce pánevního dna - vstupní vyšetření 500 Kč
Fyzioterapeutické řešení dysfunkce pánevního dna - kontrola 250 Kč
Ošetření pánevního dna metodou Mojžíšové (i v rámci FT poukazu) 200 Kč
Laser (1 aplikace na jedno místo do 10 min.) 100 Kč
Rázová vlna (1 aplikace na jedno místo) 400 Kč