Naše služby

Pracovně lékařské služby

Smluvním firmám poskytujeme pracovnělékařské služby podle platné legislativy a podle moderních poznatků.

Konkrétně nabízíme:

  • hodnocení zdravotního stavu za účelem posuzování zdravotní způsobilosti k práci
  • poradenství pro ochranu zdraví při práci, prevencí pracovních úrazů, nemocí z povolání a nemocí souvisejících s prací a jejich léčbu
  • pravidelný dohled na pracovištích zaměstnavatele
  • další služby dle domluvy se zaměstnavatelem

Kde službu nabízíme

Quo offerre in servitium et nos?