Projekt Ministerstva zdravotnictví ČR: Zvyšování dostupnosti a vytvoření možností zdravotní péče pro osoby bez přístřeší

20. května 2021

Projekt Ministerstva zdravotnictví ČR: Zvyšování dostupnosti a vytvoření možností zdravotní péče pro osoby bez přístřeší

Projekt Ministerstva zdravotnictví ČR: Zvyšování dostupnosti a vytvoření možností zdravotní péče pro osoby bez přístřeší

Reg. č. projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0009641

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

 

Společnost MUDr. Radoslav Svoboda, s. r. o. v rámci výše zmíněného projektu realizuje pilotní provoz ordinace praktického lékaře pro osoby ohrožené sociálním vyloučením v Pardubicích.

Název pilotního provozu: Ordinace praktického lékaře pro osoby ohrožené sociálním vyloučením

Partner pilotního provozu: SKP-CENTRUM, o.p.s.

Období realizace: 1.8.2020 – 31.1.2022